Babanyo | Kalite Politikasıİş sağlığı, iş güvenliği, çevre ve kalite alanında yasaların, yönetmeliklerin ve standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemeyi görev olarak benimseriz.

Bütünsel yönetim sistemlerimiz ile,

• Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sağlarız.

• Çevreyi kirletmemeyi, hurda ve atık oranlarını azaltmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlarız.

• İş sağlığı, iş güvenliği, çevre ve kalite beklentilerimizi karşılayacak teknolojiyi kullanırız.

• Çevresel etkileri dikkate alarak kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kaynaklarından yararlanırız.

• Küresel kaynakları etkin kullanmayı amaçlarız.

• Doğabilecek tehlikelere karşı her zaman hazırlıklı oluruz.

• Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak, çevreyle uyumlu ürünler tasarlar, üretir ve sunarız..